Prinzip

Advies en ondersteuning bij projecten en beleid in zorg en onderwijs.

Mijn Aanbod:

 • Interim-, overbruggings-, project- en schaduwmanagement
 • Kwaliteits- en kennismanagement en de daartoe in dat kader benodigde aanpassing van werkprocessen 
 • Training, docentschap en individuele en groepscoaching
 • Implementatie en ontwikkeling van eLearning, gebruik van webinars en slimme online samenwerking
 • Dagvoorzitterschap.

Ik heb Ervaring als:

 • Toezichthouder in de ouderenzorg
 • Locatiemanager in de ouderenzorg
 • Programmamanager in de ouderenzorg en transmurale zorg
 • Projectmanager en -begeleider van complexe projecten met professionals (w.o. medisch specialisten)
 • Directeur in kerkmaatschappelijk werk en GGZ
 • Team- en regiomanager binnen Hbo- en speciaal onderwijs en GGZ
 • Docent, lid van beroepenveldcommissies en examencommissies in het Hbo onderwijs
 • Trainer voor grote groepen verzorgenden en verpleegkundigen in de ouderenzorg, medewerkers in ziekenhuizen en voor docenten in het Mbo onderwijs in vers
 • Coach van managers en ondernemers
 • Ontwikkelaar van praktische toepassing van online samenwerking en scholing
 • Adviseur in verschillende sectoren.